Wydmański Władysław – Przewodniczący

Gąsior Tomasz – Wiceprzewodniczący

Kotarska Roksana – Wiceprzewodniczący

Blaszka Krzysztof

Dadia Wojciech

Gazda Iwona

Kostrubiec Tomasz

Kozyra Marzena

Łazorczyk Agnieszka

Mazurek Adam

Oleszczak Adam

Ożga Tomasz

Prokopowicz Andrzej

Ryszczuk Jan

Surmacz Justyna

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Władysław Wydmański

pełni dyżur w każdy piątek miesiąca w godz. 7.00-8.00

w siedzibie Urzędu Gminy Sitno, pokój nr 3.

Możliwe jest również spotkanie w innym, wcześniej uzgodnionym terminie. W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Rady Gminy pod nr telefonu 84 611 39 53.