Od dnia 21 września 2022 roku można składać wnioski na następujące źródła ciepła:

pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy.

Wnioski są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie 73.