INFORMACJA

 

BIOODPADY są to : „odpady kuchenne ulegające biodegradacji”: w worku przeznaczonym na bioodpady

 - powinny się znajdować : obierki i odpadki z owoców i warzyw , resztki posiłków bez kości ,  fusy z kawy i herbaty itp.

 - nie może się znajdować : skoszona trawa , liście i gałęzie z drzew itp.

 

ZABRANIAMY : wrzucania do worka na bioodpady, bioodpadów w foliowych woreczkach , siateczkach , oraz innych odpadów.

 

Informujemy, że nieprawidłowo przesegregowane odpady nie będą odbierane.

 

Odpady odbiera , oraz  udziela informacji spółka  EKOMEGA   tel.:  84 639 92 83 ,   605 141 771