LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=E15gCebJV7I

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2. Powołanie komisji uchwał i wniosków;

3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji;

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:

- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sitno

5. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Władysław Wydmański