Sitno, dnia 04 lutego 2021 r.

 

Sprawozdanie z petycji

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r., które wpłynęły

do Wójta Gminy Sitno i Rady Gminy Sitno

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 t.j.) informuję, że do Wójta Gminy Sitno wpłynęło 5 petycji zaś do Rady Gminy Sitno - 3.

Szczegółowe informacje dot. petycji znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sitno, link: https://sitno.bip.net.pl/?c=363.

 

Wójt Gminy Sitno

  /-/ Krzysztof Seń