LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=lDf1dprqS8k

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (72);
5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański