Informacja

Urzędnika Wyborczego

z dnia 8 października 2018 r.

 

W dniu 10 października 2018 r. odbędzie się szkolenie obwodowych komisji wyborczych w siedzibie Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno.

1.      Komisje do spraw przeprowadzenie głosowania w obwodzie godz. 900

2.      Komisje do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie godz. 1200

 

 Urzędnik Wyborczy    

 Aleksander Kalisz