1.         26 stycznia

2.         2 marca

4.         27 kwietnia

5.         25 maja

6.         29 czerwca (objazdowa)

7.         24 sierpnia

8.         28 września

9.         26 października

10.  16 listopada (projekt budżetu)

10.     30 listopada (organizacyjna - nowa kadencja)

11.     14 grudnia (budżetowa)

12.     28 grudnia (końcowa)

 

Miejsce obrad: centrum kultury z Biblioteka w Sitnie godz. 1200

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Klikicki