Sitno, 2017-09-20

Zawiadomienie

W dniu 29.09.2017 roku o godz. 1130 w siedzibie Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju RG w Sitnie.

Celem spotkania będzie analiza zmian w budżecie Gminy Sitno w 2017 roku zaproponowanych przez skarbnik panią Jolantę Hryciuk.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Władysław Wydmański