INFORMACJA

 

 

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia

 

 

 

 

            Wójt Gminy Sitno informuje, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r., Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz 112 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Sitnie w dniach od 20 kwietnia 2015r. do 4 maja 2015r. w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-1500 będą udostępnione spisy wyborców.

 

            Każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców na podstawie wniosku o udostępnienie spisu wyborców.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                  /-/ Marian Tadeusz Bernat