Ogłoszenie

Ogłoszenie o terminie i miejscu losowania składów obwodowych komisji wyborczych w obwodzie nr 1 i obwodzie nr 6 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2015 r

 

Uwaga komitety wyborcze

Uprzejmie informuję, że w dniu 20.04.2015 r. o godz. 1000 w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Sitno odbędzie się losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla obwodu nr 1 z siedzibą w Sitnie i nr 6 z siedzibą w Cześnikach.

Wójt Gminy Sitno

mgr Marian Tadeusz Bernat