OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Sitnie
z dnia
22 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Sitno
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Sitnie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sitno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

BERNAT Marian Tadeusz, lat 60, wykształcenie wyższe, zam. Horyszów - Stara Kolonia,nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI

 

 

2.

JUSZCZAK Andrzej, lat 50, wykształcenie wyższe techniczne, zam. Jarosławiec,nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

 

3.

PROTAS Kajetan, lat 65, wykształcenie wyższe, zam. Czołki,nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Sitnie

/-/ Krystyna Hałucha