Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

 

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przyjmowane są od pełnomocników komitetów wyborczych do dnia 17 października 2014r. w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu Gminy Sitno tj. od 700 do godz. 1500 i we wtorki od 800 do godz. 1600 .