O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SITNO

z dnia 4 września 2014r.,

o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Sitno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112, ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1134) oraz z uchwałą Nr XXX/171/12 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sitno na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013r. poz.738) – podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Sitno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.:

 

 

Nr

okręgu

opis

Nr domów (granice okręgów)

liczba wybieranych radnych w okręgu

1

CZOŁKI

numery: od początku do końca

1

2

SITNO

numery: od początku do końca

1

3

STABRÓW

numery: od początku do końca

1

4

ROZDOŁY

numery: od początku do końca

1

STANISŁAWKA

numery: od początku do końca

5

JANÓWKA

numery: od początku do końca

1

KOLONIA SITNO

numery: od początku do końca

6

KORNELÓWKA

numery: od początku do końca

1

KORNELÓWKA-KOLONIA

numery: od początku do końca

7

HORYSZÓW POLSKI

numery: od początku do końca

1

8

HORYSZÓW-STARA KOLONIA

numery: od początku do końca

1

HORYSZÓW-NOWA KOLONIA

numery: od początku do końca

9

WÓLKA HORYSZOWSKA

numery: od początku do końca

1

KARP

numery: od początku do końca

10

BOŻY DAR

numery: od początku do końca

1

11

JAROSŁAWIEC

numery: 44-128b, 201

1

12

JAROSŁAWIEC

numery: 3-41, 129-198

1

13

JAROSŁAWIEC DOLNY

numery: 202-413

1

14

CZEŚNIKI-KOLONIA

numery: od początku do końca

1

15

CZEŚNIKI

numery: od początku do końca

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sitnie mieści się w budynku Urzędu Gminy Sitno, Sitno 73 pokój nr 10, tel. 84-611-39-40

 

Wójt Gminy Sitno

 dr inż. Kajetan Protas