Publicznie dostępny wykaz danych zawierający informacje o środowisku i jego ochronie
z terenu naszej gminy zamieszczony jest na stronie internetowej Ekoportalu:
https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Sitnie
 
Dane dotyczące prowadzonych przez Urząd ocen oddziaływania na środowisko oraz
o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko zamieszczone są w Bazie OOŚ na stronie: http://bazaoos.gdos.gov.pl