Zamknij okno Drukuj dokument

XXX Sesja Rady Gminy Sitno 16.12.2016r. - FILM

XXX Sesja Rady Gminy Sitno 16.12.2016r. - część I
https://www.youtube.com/watch?v=AZgNw8n3Baw

XXX Sesja Rady Gminy Sitno 16.12.2016r. - część II
https://www.youtube.com/watch?v=CygdOP5b6OQ


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
4. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawię przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2017" (162);
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016 (163);
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (164);
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (165);
- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (166);
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok (167)
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych - odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2016-12-28 12:20:05
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2016-12-28 12:24:38
Ostatnia zmiana:2016-12-28 12:29:21
Ilość wyświetleń:521