Kierownik USC

 Zofia Malinowska

tel. (84) 611-39-51

z.malinowska@sitno.gmina.pl

pokój: 1

 

Z-ca Kierownika USC

 Cecylia Czechyra

tel. (84) 611-39-52

c.czechyra@sitno.gmina.pl

pokój: 2

 

Komendant Gminny

Ochrony Przeciwpożarowej

Henryk Ternes

tel. (84) 611-39-57

pokój: 3

 

Kierowcy OSP

OSP Sitno - Wojciech Kopciowski

OSP Czołki - Michał Wolski