1.     25 marca (godz. 1000)

2.     27 maja (godz. 1000)

 

3.     24 czerwca - objazdowa - Sesja Sołtysów połączona z Sesją Rady Gminy (godz. 1200)

 

4.     23 września (godz. 1000)

 

5.     25 listopada (godz. 1000 )

 

6.     28 grudnia (budżetowa) - Sesja Sołtysów połączona z Sesją Rady Gminy (godz. 1200)

 

Miejsce obrad: Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie