O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Sitnie, zwraca się z prośbą do mieszkańców miejscowości:

Jarosławiec, Sitno, Kolonia Sitno, Janówka, Rozdoły, Stanisławka, Horyszów Polski, Horyszów Stara Kolonia, Czołki i Kornelówka

o odczytanie stanu wodomierzy i przekazanie do dnia 7.12.2021r.

Informacje można przekazać:

- telefonicznie: 84 611 39 54 lub 84 611 39 58

-drogą mailową: j.kus@sitno.gmina.pl