Sitno, dnia 11.03.2020 r.

Komunikat

Zgodnie z decyzją z dnia 11.03.2020 r.  Gminnego Zespołu Zarzadzania  Kryzysowego w Sitnie, poszerzonego o przedstawicieli  Służby Zdrowia, przedstawicieli Policji i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sitno, mając na uwadze osoby starsze z terenu naszej Gminy z powodu podwyższonego ryzyka   korona wirusa-   

Wójt Gminy Sitno zawiesza działalność Dziennego Domu Senior+
w Stanisławce od  12 marca 2020 r.  do  31 marca 2020 roku.

 

Wójt Gminy Sitno

/-/ Krzysztof Seń