Harmonogram Dyżurów

Gminnej Komisji Wyborczej

w Sitnie

w dniach 20 i 21 października 2018 r.

 

1.       20.10.2018  od 800 do 1400

2.       21.10.2018 od 700 do ustalenia wyników głosowania.

Telefon kontaktowy: 603 539 644

UG Sitno: 84 611 39 40

 

Przewodniczący Gminnej Komisji  

Wyborczej w Sitnie

Dariusz Wojciech Wojtkowski