Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sitno na lata 2016-2023".

Sitno dn., 23.12.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Sitno

z dnia 23 grudnia 2016 r. 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sitno na lata 2016-2023”.
Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sitno na lata 2016-2023”.

 

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Sitno zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  ww. dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:

-        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie

-        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu uzgodnili odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sitno na lata 2016-2023”.

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sitno na lata 2016-2023”:

 

Przedmiotowy projekt obejmuje obszar gminy Sitno.

Zadania inwestycyjne zawarte w ww. dokumencie nawiązują do założeń i celów operacyjnych, a także konkretnych działań ujętych w strategiach i programach wyższego szczebla. Uwzględniają aspekty środowiskowe, mając na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

Przedmiotowy dokument przewiduje podjęcie projektów zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i nieinwestycyjnym, mających na celu propagowanie działań zmierzających do ograniczenia dwutlenku węgla oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wśród zadań przewidzianych do realizacji zostały ujęte: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wymiana kotłów, budowa przebudowa i remonty dróg, budowa instalacji odnawialnych źródeł energii.

W dokumencie nie zaplanowano działań mogących potencjalnie bądź znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2016r. Nr 71).

Proponowane w dokumencie działania powinny wpłynąć na poprawę stanu powietrza atmosferycznego, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego gminy Sitno.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu,
a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj
i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sitno na lata 2016-2023”.                                                                     

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy

 

 

WÓJT GMINY SITNO

/-/ Marian Tadeusz Bernat

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2016-12-30 09:02:52
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2016-12-30 09:07:33
Ostatnia zmiana:2016-12-30 09:07:48
Ilość wyświetleń:414

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij