Informacja Wójta Gminy Sitno o sporządzeniu, terminie, i miejscu udostępnienia spisu wyborców

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2011r.
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję, że od dnia 05 października 2015 r. do dnia
19 października 2015r.
każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Spis wyborców jest udostępniony w wersji elektronicznej na pisemny wniosek w Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Sitnie.

 

 

 

                                                                                                                           Wójt Gminy

 

/-/ Marian Tadeusz Bernat