Ogłoszenie

 

 

Uprzejmie informuję, że  zgodnie z Uchwałą Nr 8/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Sitnie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych został/a Pan/i powołany/a w skład Obwodowej Komisji Wyborczej.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 182 §9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zapraszam na pierwsze posiedzenie Komisji Obwodowych, które odbędzie się w budynku Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72, 22-424 Sitno w dniu 30.10.2014 r. o godz. 900 .

Proszę o niezawodne przybycie.

 Wójt Gminy Sitno

dr inż. Kajetan Protas