Ogłoszenie o terminie i miejscu losowania składów obwodowych komisji wyborczych oraz numerów list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zaplanowanych na 16 listopada 2014 r.

Uwaga komitety wyborcze

Uprzejmie informuję, że w dniu 22.10.2014 r. o godz. 1600 w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Sitno odbędzie się losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Sitno, natomiast o godz. 1630 planowane jest losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Sitno.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Sitnie

/-/   mgr Krystyna Hałucha