SPIS WYBORCÓW

 

    W dniach od 05 do 19 maja 2014r.

w Urzędzie Gminy w Sitnie,
pokój

nr 2 w godzinach pracy urzędu - zostaną

wyłożone do wglądu spisy

osób uprawnionych do udziału

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzone na dzień 25 maja 2014r.