Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Sitno w dniu 26 lipca 2019r.

Sitno, 2019-07-17

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję „XI” sesję Rady Gminy Sitno na dzień
26 lipca 2019 r. na godz. 1200

 

Proponowany porządek obrad:    

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji;
5. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych (61);
- w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 (62);
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty(63);
- w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej(64);
- w sprawie uchwalenia statutu gminy Sitno(65);
- w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (66)
- w sprawie likwidacji GIMNAZJUM IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO
W JAROSŁAWCU(67);
- w sprawie likwidacji GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W SITNIE(68);
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2019-07-18 13:56:36
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2019-07-18 13:59:40
Ostatnia zmiana:2019-07-18 14:01:20
Ilość wyświetleń:93