Zamknij okno Drukuj dokument

III sesja Rady Gminy Sitno 19.12.2018r. FILM

LINK DO FILMU:

https://youtu.be/uavP1DzBDzM

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 (15);
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018 -2026 (16);
 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17);
 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (18);
 w sprawie zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych i zasiłków celowych (19);
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok. (20);
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Władysław Wydmański

Metadane

Źródło informacji:admin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:admin
Data wprowadzenia:2018-12-28 10:37:44
Opublikował:admin
Data publikacji:2018-12-28 10:39:41
Ostatnia zmiana:2019-01-02 13:49:57
Ilość wyświetleń:246