Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie

Sitno, 2017.12.18

GK.6220.1.2017

Z a w i a d o m i e n i e  

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam strony postępowania
o wystąpieniu Wójta Gminy Sitno do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o., BT 12051 SITNO na działce nr 2069 woj. 0013 Sitno, jednostka ewid. 062009_2 w miejscowości Sitno, woj. Lubelskie”.   

            Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno, pok. nr 14 w godzinach od 700 do 1500.

           

           

Wójt Gminy Sitno

/-/ Marian Tadeusz Bernat

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. Pełnomocnik Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa – Pan Łukasz Kuciejczyk Electronic Control Systems S.A., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa.     
  2. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika.
  3. A/a. 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2018-01-10 11:37:41
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2018-01-10 11:38:29
Ostatnia zmiana:2018-01-10 11:38:44
Ilość wyświetleń:55