Zamknij okno Drukuj dokument

Budowa drogi nr 110718 L Horyszów Polski - Rozdoły w m. Horyszów Polski na odc. 500 mb

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (293.8kB)    
SIWZ (66.8kB)    
Zał. nr 1 - formularz oferty B.271.4.2017 (32.2kB)    
Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (28.5kB)    
Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (28.2kB)    
Zał. nr 4 - projekt umowy (46kB)    
Zał. nr 5 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (2.3MB)    
Zał. nr 6 - przedmiar (126.6kB)    
Zał nr 6a - kosztorys ofertowy (182kB)    

Metadane

Źródło informacji:admin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:admin
Data wprowadzenia:2017-08-11 12:51:40
Opublikował:admin
Data publikacji:2017-08-11 13:06:42
Ostatnia zmiana:2017-08-11 14:27:09
Ilość wyświetleń:475