Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

Sitno, 2019.05.20

GK.6220.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E  

o wszczęciu postępowania

 

 

            Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) – dalej Kpa

 

z a w i a d a m i a m

 

strony postępowania, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 24 kwietnia 2019 r.) ALGO POLAND Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja transmisyjna WA-0171 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilającą, usytuowana na działce nr ewid. 253/2 położonej w obrębie Stabrów, jedn. ewid. Sitno”.

            Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.    

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2019 r. na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Sitnie: www.sitno.bip.net.pl ,na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sitnie oraz przekazanie sołtysowi wsi Stabrów celem jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń.    

            Z treścią wniosku oraz jego załącznikami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno, pokój nr 14 w godzinach 800-1500, a także składać uwagi i wnioski w sprawie. 

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Sitno.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Seń

 

Otrzymują:

  1. ALGO POLAND Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom.        
  2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości (art. 49 Kpa).
  3. A/a.

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2019-05-28 09:21:17
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2019-05-28 09:23:50
Ostatnia zmiana:2019-05-28 09:34:17
Ilość wyświetleń:230

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij