Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

                                                                                                                                           

                                                                Sitno, 2018.09.25

 

  

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

            Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1, art. 50 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sitno uchwały Nr XXI/117/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno. Zmiana studium dotyczy obszaru gminy w granicach administracyjnych.    

            Wszystkie informacje dotyczące zakresu zmiany studium można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno, pokój nr 14.

            Wnioski do zmiany studium mogą być składane w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Sitno w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno, z podaniem imienia i nazwiska, nazwy, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, z dopiskiem ,,zmiana studium”.                                

       Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone             w formie pisemnej do Wójta Gminy Sitno, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Sitnie, pokój nr 14 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres ugsitno@sitno.gmina.pl, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.                                 

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sitno.

 

                                                                                 Wójt Gminy Sitno
                                                                         /-/ Marian Tadeusz Bernat

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2018-09-25 13:48:07
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2018-09-25 13:50:06
Ostatnia zmiana:2018-09-25 13:57:08
Ilość wyświetleń:210

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij