Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Sitno o sprzedaży nieruchomości

                                                                                                                                                                                                                                   Sitno, dnia 10.01.2018r.

 

WÓJT GMINY SITNO

O G Ł A S Z A

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości stanowiących  własność Gminy Sitno.
Przedmiotem  przetargu są nieruchomości: tereny pod zabudowę wiejską, oraz grunty do produkcji rolnej podane w wykazie wywieszonym w dniu 28 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sitno oraz w n/w sołectwach
nieruchomości położone  w miejscowości:

1. JAROSŁAWIEC, KW ZA1Z/00092945/3 - działka nr 1706/3 o pow. 0,21 ha- cena wywoławcza 58 700,00 zł plus 23% podatku VAT, wadium 10% ceny wywoławczej–5 900,00 zł.

Działka przeznaczona pod zabudowę wiejską z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej siedliskowej z dopuszczeniem działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2. JAROSŁAWIEC, Dec.GN-Z.7510.37.2017 - działka nr 288/3 o pow. 0,24 ha - cena wywoławcza 7 200,00 zł, wadium 10% ceny wywoławczej – 720,00 zł. Działka rolna.

3. JAROSŁAWIEC, KW ZA1Z/00092945/3 – działka nr 1724 o pow. 0,21 ha –cena wywoławcza 79 070,00 zł plus 23% podatku VAT, wadium 10% ceny wywoławczej - 8 000,00zł.
Działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną z dopuszczeniem usług związanych z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności.

W/w działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

Gmina Sitno nie odpowiada za wady ukryte zbywanych nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Przetarg ustny na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 23 lutego 2018r. w lokalu nr 10 Urzędu Gminy Sitno

- o godzinie 900 działka nr 1706/3

- o godzinie 1000działka nr 288/3

- o godzinie 1100działka nr 1724 

Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż nie są zabudowane i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Warunki przystąpienia do przetargu

1.      Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić w pieniądzu do 20 lutego 2018r. na konto Urzędu Gminy Sitno: nr PBS Zamość O/Sitno 09 9644 1046 2004 4600 4725 0001. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie. Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.    

2.   Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

3. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz stanem przedmiotu sprzedaży, granicami nieruchomości przyjęcia ich bez zastrzeżeń.                     

4        Przedłożenie dokumentów stwierdzających tożsamość ( w przypadku osób prawnych aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz dowód wpłaty wadium.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod  nr tel. 084 611 39 44 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 13.


                                                                                            Wójt Gminy Sitno

/-/ Marian Tadeusz Bernat

                                                          

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2018-01-15 09:36:43
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2018-01-15 09:48:19
Ostatnia zmiana:2018-01-15 10:44:06
Ilość wyświetleń:376
Urząd Gminy Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij