Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Sitno, dnia 04.12.2017 r.


GMINA SITNO
Sitno 73
22-424

B.271.5.2017

                                                                                                 wszyscy zainteresowani


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania pn: „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Sitno i jej jednostek organizacyjnych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Oferty zostały otworzone dnia 01 grudnia 2017 roku o godz. 10:15 przez Komisję Przetargową.

Zamawiający działając na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: Barton Energia Sp. z o.o. ul. Al. Krakowska 90B, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn – oferta Nr 2

Cena oferty brutto: 291 386,94 zł.,

 Uzasadnienie: Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - pkt 16 i uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności.    Oferta uzyskała 100 pkt.

Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium tj. cena – 60%; termin płatności
- 40 % oraz łączną punktację.

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Przyznane punkty w kryterium ”cena”

Przyznane punkty w kryterium „termin płatności”

Łączna

punktacja

 

 

 

 

 

1.

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1,
22-400 Zamość

54,73

40,00

94,73

2.

Barton Energia
Sp. z o.o. 
ul. Al. Krakowska 90B, Sękocin Stary, 
05-090 Raszyn

60,00

40,00

100,00

 

Nie stosowano procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast dokonano oceny przesłanek pod kątem odrzucenia oferty zgodnie
z art. 89 ust.1 ustawy Pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych przez Zamawiającego.

Żadna oferta w niniejszym postępowaniu nie została odrzucona i żaden Wykonawca nie został  wykluczony.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień Publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


                                                                                         WÓJT GMINY SITNO

 

                                                                                      /-/ Marian Tadeusz Bernat

                   

 

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2017-12-04 14:12:50
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2017-12-04 14:13:58
Ostatnia zmiana:2017-12-04 14:16:17
Ilość wyświetleń:457
Urząd Gminy Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij